• nybnd

PE ପାଇପ୍ ସାଡଲ୍ ବାଇପାସ୍ ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ମାନୁଆଲ୍ |

PEପାଇପ୍ ସାଡଲ୍ ବାଇପାସ୍ ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ମାନୁଆଲ୍ |

 PPcompressionfittingspetappingsaddleplasticclampsaddleadapter, threadedhdpeclampsaddlePN10BAR ଚିତ୍ର 2

କ୍ରମାଗତ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସାଡଲ୍ ଆକୃତି ବାଇପାସ୍ ର ଏକ ନୂତନ ଲାଇନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଜଳ ସଂଯୋଗ ସେବା ପାଇଁ ଏକକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

ଆମର ନୂତନ ସିଙ୍ଗଲ୍-ଡିଜାଇନ୍ ସାଡଲ୍ ବାଇପାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କଳା PE100 ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକ ଛୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଏକ ନାଇଟ୍ରାଇଲ୍ ବୁଟାଡିଏନ୍ ରବର ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ ସିଲ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି |ଏହି ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ବାଇପାସ୍ 4.0 ମିମି ଟର୍ମିନାଲ୍ ପିନ ସହିତ ଫିଟ୍ ହେବ |

ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର GIS PL2: 4, BS EN 1555-3, BS EN12201-3 ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମାଧ୍ୟମରେ, WRAS PE100 ଏବଂ NBR ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା, ଗ୍ୟାସରେ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ |

1. ତାର ସଂଯୋଗ ବିନ୍ଦୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, PE ପାଇପ୍ ଲାଇନର ପୃଷ୍ଠକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ ପୃଷ୍ଠରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସ୍ତରକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରନ୍ତୁ |

2. ସାଡଲ୍ ବାଇପାସ୍ ର ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ୍ୟ ସାଡଲ୍ ବାଇପାସ୍କୁ ୱେଲ୍ଡିଂ ଅଂଶରେ ଦୃ ly ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପାଇପ୍ ଅକ୍ଷରେ p ର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |

3. ସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡିବା ପରେ ୱେଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ନୂତନ ପାଇପଲାଇନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

4. ପାଇପଲାଇନ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ, ନୂତନ ପାଇପଲାଇନ ଏବଂ ସାଡଲ ବାଇପାସ୍ ଏବଂ ୱେଲଡିଂ ବ୍ରଶ୍ ଲିକେଜ୍ ଉପରେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

5. ବ୍ରଶ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ, ସ୍ପିରାଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍କୁ ଉପରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେସର ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଏକ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ |ଉପର ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଉପର କଭରକୁ ସ୍କ୍ରୁ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ନୂତନ ଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ |

6. ନୂତନ ଟ୍ୟୁବ୍ ବଦଳାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ ଉପର କଭରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲିକେଜ୍ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ |

ଉପରୋକ୍ତ ହେଉଛି PE ପାଇପ୍ ର ସାଡଲ୍ ଆକୃତିର ବାଇପାସ୍ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପଦ୍ଧତି |ଉପରୋକ୍ତ ସଂଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, PE ପାଇପ୍ ର ସଂଯୋଗ ବିନ୍ଦୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ |ଏହି ସମୟରେ, ଏହାକୁ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ PE ାରା PE ପାଇପ୍ ର ସେବା ଜୀବନ ବ extend ାଇବ |

 


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -15-2022 |